Bioimpedans mätning

Detta är ett verktyg för dig som vill kunna följa din justering av vikten. Förutom total kroppsvikt så får du även en indikation på:

  • fett %
  • BMI
  • vätske % (body water)
  • invärtes fett (fettet runt organ i buken)
  • muskelmassa
  • benmassa
  • och BMR och AMR (kcal behov vid vila / aktivitet)

Mätningen köps inte som en separat tjänst, utan finns vid behov som ett komplement vid konsultation. 

HMA test

En hårmineralanalys (HMA) är ett verktyg för att mäta kroppens mineral- och näringsstatus genom att ta ett prov av ditt hår och låta analysera det. Analysen fastställer din individuella biokemiska och metabola typ. Vi har alla olika behov av näring och vad Du behöver för att vara i balans och hålla dig frisk är därför individuellt för Dig. När samspelet mellan de olika biokemiska processerna i kroppen rubbas riskerar vi att bli sjuka. Stress kräver mycket näring och skapar lätt obalanser.

En HMA hjälper dig att få en detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen. Du får även en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller.

Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag och exponering som har pågått länge. Testet visar näringsstatusen i kroppen upp till 8 veckor tillbaka i tiden. Detta till skillnad från ett blodprov, som bara visar status för den sekund du tar provet. Och ett urinprov mäter bara vilka och hur mycket mineral som utsöndras från kroppen just vid testtillfället.

Så här går det till:

När du har bokat in dig för en HMA så mejlar jag frågeformulär till dig, som du svarar på inför vårt möte. Vi går sedan igenom din anamnes och analys av dina symtom, för att jag skall få en helhetsbild av din livsstil och hälsa. Därefter klipper jag hår från flera ställen i hårbotten i bakre delen av huvudet. Den totala mängden som krävs från labbet är ca 1 msk. Håret skall gärna vara obehandlat. Sedan skickas det in till labbet och efter några veckor kommer resultatet tillbaka till mig och vi går igenom analysen. Resultaten från en HMA ger en klar bild av kroppens invärtes miljö. I analyssvaret ingår förslag på en individanpassad balansering för just din typ med hjälp av näringstillskott och diet. Vi tar även i beaktande din anamnes. En balansering sker 2-3 månader och då är det bra att ha en uppföljning under den tiden. Inom 4-6 månader är det bra att göra en omanalys för att följa upp balanseringens resultat.

Pris: 

  • Första besöket, 2150 kr - anamnes, klipp och registrering till labbet
  • Omanalys, 1950 kr - anamnes, klipp och registrering till labbet
  • Återbeök, 0 kr - analys, åtgärd och recept

På www.nutri-tech.nu kan du läsa mer om hårmineralanalys. 

DNA tester

Den moderna människan utsätts dagligen för gifter – du får i dig miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och medicinrester från luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter. Detta sker varje dag och din kropp behöver rätt mängd näring för att dels skydda sig mot toxiska ämnen samt för att kunna eliminera gifterna och föra dem ut ur kroppen.

Många människor har sett ett mönster av sjukdomar bland sina släktingar, och tänker därför att det även skall bli deras öden i framtiden. Idag vet man att epigenetiken (livsstil och miljö) spelar en större roll huruvida vi skall bli sjuka eller behålla vår optimala hälsa. Vi ärver våra gener men vi ärver också beteende och livsstil via vår uppväxt, vilket gör att vi därför lättare drabbas av samma sjukdomar som våra förfäder.

Så varför gör man då ett DNA test? Ett test visar vilka gen-variationer du har. Du ärver 2 st kopior av varje gen – en från varje förälder. Detta betyder att du kan ha en medfödd gen, som lättare ger dig förutsättningar att drabbas av sjukdom. Men vet vi om det, kan vi med hjälp av rätt miljö och livsstil se till att denna gen inte kommer att ”agera”. Den stängs av. Den motsatta situationen är att du kan ha en medfödd gen, som inte visar någon variation – risken är låg för viss sjukdom. Men om du utsätter kroppen med en dålig livsstil – stress, dålig mat, dålig sömn, kemikalier – så kan denna gen ändå bli aktiv och börja agera. Jag brukar säga ett en gen är antingen född smutsig eller så agerar den smutsigt. Genom att förstå din unika genetiska kod kan du optimera din hälsa, förebygga och även vända på redan påbörjad sjukdom.

De här testerna kan du välja:

DNA Health belyser kolesterol metabolismen, metylering, biotransformation, oxidativ stress, inflammation, insulin känslighet, benhälsa, järnmetabolism samt hur kroppen svarar på bl.a salt, laktos och koffein.

Pris: 225 € + frakt med DHL Express 

DNA Mind belyser 30st gener inom 3 st områden inom mental hälsa: neurodegenerativa sjukdomar så som kognitiv nedsättning, demens och Alzheimers, sjukdomar som påverkar humöret så som depression, ångest, bipoläritet och PTSD. Man kollar även på beroende beteende. Man kollar på bl.a inflammation, metylering, stressrespons och cell-signalering.

Pris: 179 € + frakt med DHL Express 

DNA Diet belyser kosthållning och vilka förutsättningar man har att reglera sin vikt. Testet tar upp bl.a. fett metabolism och aptitreglering, men även hur viktig sömn och motion är för dig.

Pris: 179 € + frakt med DHL Express 

DNA Sport är för dig som redan idrottar och vill förbygga inflammationer, satsa på rätt sport (är du mer lagd för styrka eller uthållighet för din genetik?), energi och bränsleproduktion, syresättning och hur stort behovet för återhämtning är för dig. Det kommer fram många detaljer därtill.

Pris: 179 € + frakt med DHL Express 

Så här går det till:

Vi börjar med ett nybesök, om du inte har varit hos mig förut. Där görs en anamnes på dig och analys av dina symtom, för att jag skall få en helhetsbild av din livsstil och hälsa. Därefter beställs ett testkit från labbet i Danmark hem till dig (därav pris i Euro per kit). När du får ditt testkit skall du på morgonen svabba insidan av kinderna med en tops, som medföljer i kittet. Sedan beställer du att DHL hämtar ditt kit och skickas till labbet. Efter några veckor kommer svaret tillbaka till mig och då träffas vi igen och går igenom dina resultat. Samtliga tester levererar förslag på livsstilsförändringar och tillsammans med dem tar vi även i beaktande din anamnes.

Kontakta mig vid intresse av DNA tester. Jag hjälper dig steg för steg med hela processen - från beställning av kit, instruktioner som medföljer i kittet och hur du fixar med DHL. Det angivna priset är vad ett testkit och laboratoriets jobb kostar. Är man intresserad av 2 st tester på en gång kostar det 350 € + frakt. 3 st tester kostar 395 € + frakt. 

900 kr (ett test) för min analys och konsultation tillkommer och +150 kr för varje extra test. 

Här kan du läsa mer om DNA Life.

Frekvensanalys

Frekvensverktyget QRMA används som ett komplement i min rådgivning. Med frekvensanalys genomförs en scanning av kroppen för att bättre avgöra bl.a. klientens kropps- och organfunktioner så som lever, njurar, tarmen, lungor mfl. Man får även information om näringsnivån för bl.a. aminosyror, vitaminer och mineraler på cellnivå. Det är även ett bra komplement till HMA, som är ett vävnadsprov, och blodprover.

Frekvensanalys är en enkel och tidsbesparande metod att mäta näringsbalanser och funktionsstatus i kroppen. Inga ingrepp behövs för att utföra en mätning och det tar bara två minuter att genomföra scanningen.

Det går till så att din längd, vikt, kön och ålder registreras i programmet och används som indata. Sedan håller du en sensor i handen, som avger en frekvens med en mycket svag ström och lyssnar på det eko som kroppen ger tillbaka. Detta eko analyseras och ger värde i rapporterna.

I rapporten ser vi uppmätt värde, referensintervall och en kommentar hur värdet ligger till i förhållande till referensvärdet.

Mätningen köps inte som en separat tjänst, utan finns vid behov som ett verktyg och komplement för mig som terapeut.