6. apr, 2019

Björksav

Idag har vi börjat tappa sav från vår björk. På mindre än en timme har vi fått nästan 1 liter god och stärkande sav. Savtappning är en gammal svensk tradition som kom att bli vanlig under 1700- och 1800-talet. Även i Finland, de östeuropeiska länderna och i de flesta övriga länder där björken är vanlig förekommer savtappning. Björksaven var förr ett viktigt vitamintillskott på vårvintern - även boskapen brukade få björksav att dricka.

Björksav måste tappas under en viss tid av året, beroende på art och geografi. Generellt sett mellan vinterns uppbrott och knoppsprickningen på våren, när saven stiger som mest intensivt, vilket betyder ungefär en månads tid. Efter knoppsprickningen brukar saven få en bitter smak. 

Färsk björksav är mycket ömtålig. Även kyld så håller den sig bara upp till 2–5 dagar. Hållbarheten kan förlängas genom infrysning eller pastörisering, men pastörisering förstör en del ingredienser och kan förändra smaken av produkten.

På grund av den korta skördetiden och savens ömtålighet kan priset på björksav vara mycket högt i vissa länder. Exempelvis i Japan kan man få betala upp till 500 kronor per liter. 

Björksaven har haft en stor betydelse i den folkliga medicinen mot olika åkommor, såsom bot för lungsjukdomar, förkylningar, kolik, njursten, samt olika bristsjukdomar såsom skörbjugg. Linné ansåg att saven var en bra hostmedicin och ett utmärkt laxermedel. Forskningsrön från Lunds universitet har påvisat att savens naturliga beståndsdelar skulle kunna motverka cancer. Många erfarar även att björksav är effektivt mot pollenallergi. 

Användningsområde:

Stärkande måltidsdryck, kan motverka pollenallergi, utvärtes för lenare hud, antioxidant - skyddar cellerna mot oxidativ stress, för tandhälsan - rik på xylitol.

Dosering:

Vanligt intag är 1-5 dl/ dag. Börja med en mindre mängd och trappa upp.

Björksavens innehåll:

vatten, kalium, kalcium, magnesium, fosfor, mangan, zink, aminosyror, enzymer, proteiner, socker (fruktos, glukos och xylitol). 

OBS! Tänk på att tappning av björksav inte ingår i allemansrätten.