Bioimpedans mätning

Detta är ett verktyg för dig som vill kunna följa din justering av vikten. Förutom total kroppsvikt så får du även en indikation på:

  • fett %
  • BMI
  • vätske % (body water)
  • invärtes fett (fettet runt organ i buken)
  • muskelmassa
  • benmassa
  • och BMR och AMR (kcal behov vid vila / aktivitet)

Mätningen köps inte som en separat tjänst, utan finns vid behov som ett komplement vid konsultation.