HRV Träning

HRV (Heart Rate Variability - eller Hjärt Rytm Variation på svenska) är en term inom kardiologin, som beskriver det normala tillståndet hur två hjärtslag efter varandra aldrig är exakt identiska. De skiljer sig åt i kraft, tid och längd. Det vi känner som slag på handleden kallar vi för vår puls och det är olika tid mellan varje slag (mätt i millisekunder). Då får vi en snittpuls, ett BPM. Det är variationen mellan slagen som är HRV.

HRV Träning passar alla personer, som på något sätt vill och behöver förändra eller förebygga sin hälsa. Känner du dig stressad och har svårt att prestera på jobbet? Har du svårt att sova? Vill du justera din vikt? Har du ett förhöjt blodtryck och känner oro i vardagen? Eller kanske du tränar mycket idrott och behöver hitta ditt bästa mentala tillstånd när det gäller – en balans mellan fokus och återhämtning.

HRV Träning är baserat på forskning och används, som ett mätbart instrument, för att bl.a hantera stress och öka prestationsförmågan inom affärslivet och idrott. Många använder detta instrument för att öka sin medvetenhet, hitta balans i vardagen och orka med livets utmaningar.

Grundtekniken handlar om andningens påverkan på det inre systemet – vårt autonoma nervsystem (ANS). Man tränar i realtid på att uppnå ett harmoniskt läge i kroppen, där man tillfälligt vilar i ett mentalt, emotionellt och kroppsligt ”friläge” och ökar därmed sin inre kondition. HRV Träning är en indikation på funktionell hälsa och nervsystemets åldrande. En korttidsmätning visar hur det ser ut i dig just nu – det återspeglar dynamiken i ditt ANS. 

Med regelbunden HRV Träning kommer man att nå en högre grad av samstämmighet i sin kropp, vilket gör det lättare att:

växla mellan stress och välmående

tänka klart och fatta beslut i högre tempo

öka återhämtningsförmågan

öka uthållighet och balans i en föränderlig miljö

öka kreativiteten

förbättra prestationsförmågan

få en bättre sömn

sänka sitt blodtryck

dämpa ångest och oro

En mätning går till så att jag kopplar upp dig med en öronsensor, som avläser pulsen. I datorprogrammet ser vi i realtid dina resultat och där sparas dina mätningar. Du kan välja att investera i ett eget mobilt program (Inner Balance), där du kopplar en trådlös öronsensor till en app i din mobil eller på din surfplatta. Då kan du träna HRV dagligen i olika miljöer och situationer. Dina mobila mätningar kan sedan synka med mitt datorprogram och jag kan coacha dig på distans. Här kan du se en video på hur en mätning går till.

Denna tjänst används idag som ett komplement till mina övriga tjänster. Det beror på att de flesta behöver en kombination av behandlingar och vägledning.